Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ban chấp hành Công đoàn

 
Ông HÀ ĐĂNG KHIÊM
Chủ tịch
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Hà Tây
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn:Cử nhân kinh tế
 
 

 

 
Ông LƯU HỒNG KIỆT
Phó Chủ tịch
«»
     Năm sinh: 1959
     Quê quán: Tiền Giang
     Trình độ văn hóa: 12/12
    
 
 

 

 
Bà VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1963
     Quê quán: Bình Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán CN
 
 

 

 
Bà NGUYỄN THỊ LỆ THÚY
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1965
     Quê quán: Tiền Giang
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tài chính
 
 

 

 
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1973
     Quê quán: Vĩnh Long
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT- Cử nhân QTKD