Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên

 
Đồng chí NGUYỄN NHẬT TÀI
Bí thư
«»
     Năm sinh: 1983
     Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
 
 

 

 
Đồng chí TRẦN THỊ NHUNG
Phó bí thư 
«»
     Năm sinh: 1983
     Quê quán: Nam Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
 
 

 

 
Đồng chí NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1982
     Quê quán: Tiền Giang
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa vô cơ
 
 

 

 
Đồng chí PHAN HOÀNG PHƯỚC
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1983
     Quê quán: Long An
     Trình độ văn hóa: Trung cấp
     Trình độ chuyên môn: Sửa chữa cơ khí
 
 

 

 
Đồng chí TRẦN VĨNH CHÂU
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1985
     Trình độ văn hóa: 12/12
    
 
 

 

Đồng chí TRẦN THỊ KIM NGỌC

Ủy viên

«»

Năm sinh: 1989

Trình độ văn hóa: 12/12

 

Đồng chí TRẦN QUỐC SỬ

Ủy viên

«»

Năm sinh: 1985

Trình độ văn hóa: 12/12