Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ban giám đốc

Ông TRẦN VĂN DỰC
Giám đốc
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Nam Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Cơ kỹ thuật - Cử nhân QTKD
 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

Bà VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG
Kế toán trưởng
«»
     Năm sinh: 1963
     Quê quán: Bình Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử  nhân Tài chính Kế toán CN       
 
 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

Ông HÀ ĐĂNG KHIÊM
Phó Giám đốc kinh doanh
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Hà Tây
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế                                 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Phó Giám đốc sản xuất
«»
     Năm sinh: 1959
     Quê quán: Trà Vinh
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Cơ kỹ thuật                              
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Ông HỒ QUỐC KHÁNH
Giám đốc CN Long Hậu
«»
     Năm sinh: 1977
     Quê quán: Bình Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Cơ khí - Cử nhân QTKD