Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ban kiểm soát

 

 
Ông HỒ QUỐC KHÁNH
Trưởng ban
«»
     Năm sinh: 1977
     Quê quán: Bình Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  Cơ khí - Cử nhân QTKD

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Bà TRẦN THỊ NHUNG
Thành viên
«»
     Năm sinh: 1983
     Quê quán: Nam Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Bà TRẦN THỊ HƯƠNG
Thành viên
«»
     Năm sinh: 1982
     Quê quán: Nam Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán