Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Cấp ủy Chi bộ

 
Đồng chí NGUYỄN THANH BÌNH
Bí thư
«»
     Năm sinh: 1959
     Quê quán: Trà Vinh
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ kỹ thuật
 
 

 

Đồng chí TRẦN VĂN DỰC
Phó Bí thư
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Nam Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ kỹ thuật - Cử nhân QTKD
 
 

 

 
Đồng chí HÀ ĐĂNG KHIÊM
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Hà Tây
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 
 

 

 
Đồng chí VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG
Ủy viên
«»
     Năm sinh: 1963
     Quê quán: Bình Định
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán