Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO15378:2017

          Tháng 08/2022, Công ty đã được tổ chức BUREAU VERITAS Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO15378:2017 cho Hệ thống quản lý chất lượng. 

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO15378:2017