Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Hội đồng quản trị

Ông TRẦN VĂN DỰC
Chủ tịch Hội Đồng quản trị
«»
Năm sinh: 1955
Quê quán: Nam Định
Trình độ văn hóa: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt kỹ thuật - Cử nhân QTKD

  

Bà NGUYỄN THỊ KIÊM LOAN
Thành viên Hội Đồng quản trị
«»
     Năm sinh:1957
     Quê quán:Bến Tre
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán-Kiểm toán                            
 
 

 

Ông HÀ ĐĂNG KHIÊM
Thành viên Hội Đồng quản trị
«»
     Năm sinh: 1955
     Quê quán: Hà Tây
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế                                 
 
 

 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Thành viên Hội Đồng quản trị
«»
     Năm sinh: 1959
     Quê quán: Trà Vinh
     Trình độ văn hóa: Đại học
     Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ kỹ thuật