Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Tầm nhìn - Sứ mệnh

 
HUPHUMEGLASS phấn đấu giữ vững vị trí nhà cung cấp chủ yếu các mặt hàng ống tiêm và chai lọ thủy tinh đựng thuốc có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng những hoạt động sau:
 
 Một là: Làm ra những sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.
 
 Hai là: Giao hàng đúng chất lượng, số lượng, chủng loại, thời gian và địa điểm khách hàng yêu cầu.
 
 Ba là: Xây dựng và giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.
 
 Bốn là: Thường xuyên giáo dục và đào tạo người lao động để họ không ngừng nâng cao trình độ, năng lực.
 
 Năm là: Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 một cách hiệu quả trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi cán bộ công nhân viên.