Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Chai nút ép

 

 

 TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

STT

TIÊU CHUẨN

KÝ HIỆU DUNG SAI

01

 Đường kính thân chai

d1

 

02

 Đường kính cạnh miệng

d2

 

03

 Đường kính miệng ngoài

d3

 

04

 Đường kính miệng trong

d4

 

05

 Đường kính cổ chai

d5

 

06

 Chiều dày đáy chai

S2

 

07

 Chiều dày thành chai

S1

 

08

 Chiều cao miệng chai

h5

 

09

 Chiều cao cổ chai

h4

 

10

 Chiều cao thân chai

h3

 

11

 Chiều cao từ đáy đến cổ

h2

 

12

 Chiều cao toàn phần

h1