Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ống tiêm ĐB eo dãn miệng loa

 
 
TIÊU CHUẨN ỐNG TIÊM

STT

TIÊU CHUẨN

KÝ HIỆU DUNG SAI

01

 Đường kính thân ống

d1

 

02

 Đường kính eo

d2

 

03

 Đường kính bầu

d3

 

04

 Đường kính cọng

d4

 

05

 Đường kính miệng ngoài

d5

 

06

 Đường kính miệng trong

d6

 

07

 Chiều dày đáy ống

S3

 

08

 Chiều dày thành ống

S1

 

09

 Chiều dày cọng

S2

 

10

 Chiều cao thân ống

h5

 

11

 Chiều cao từ đáy đến eo

h4

 

12

 Chiều cao từ đáy đến bầu

h3

 

13

 Chiều cao từ đáy đến cọng

h2

 

14

 Chiều cao toàn phần

h1