Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ống uống hai đầu nhọn


TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

STT

TIÊU CHUẨN

KÝ HIỆU DUNG SAI

01

  Đường kính thân ống

d1

 

02

  Đường kính hạt gạo

d2

 

03

  Đường kính cọng

d3

 

04

  Đường kính cọng

d4

 

05

  Đường kính miệng ống

d5

 

06

  Chiều dày thành ống

S1

 

07

  Chiều dày cọng

S2

 

10

  Chiều dài miệng-điểm hàn

h5

 

11

  Chiều dài miệng - vai

h4

 

12

  Chiều dài hạt gạo - vai

h3

 

13

  Chiều dài thân ống

h2

 

14

  Chiều cao toàn phần

h1