Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

2013/08/26 10:08:06

Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú công bố Báo cáo tài chính niên độ 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM như sau:

Link download