Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Báo cáo thường niên năm 2012

2013/08/26 09:51:06

Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú báo cáo thường niên năm 2012 như sau:

Link download

Xem tiếp