Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2016/03/22 09:05:42

Xem tiếp