Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Chi bộ công ty

Tổng số đảng viên trong chi bộ hiện nay là 28 người, được chỉ đạo bởi chi ủy (nhiệm kỳ 2005 -2010) gồm 5 người :
 
 1. Đ/c NGUYỄN THANH BÌNH

- BÍ THƯ

2. Đ/c  TRẦN VĂN DỰC 

- P. BÍ THƯ

3. Đ/c  HÀ ĐĂNG KHIÊM   

- CHI ỦY VIÊN

4. Đ/c VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

- CHI ỦY VIÊN

5. Đ/c TÔ VĂN TRỌNG

- CHI ỦY VIÊN

 

 
Tất cả các đồng chí trong chi ủy đều giữ trọng trách quản lý trong chính quyền và kiêm nhiệm công tác đảng.
 
Chi ủy làm việc nhất quán, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, kết hợp hài hòa giữa công tác đảng và công tác quản lý nên tạo sự thuận lợi lớn trong các nhiệm vụ của đảng cũng như của công ty. Mỗi tháng và hàng năm chi ủy cùng HĐQT, Ban Giám đốc họp tổng kết bàn về các chiến lược đầu tư, phát triển; kế hoạch sản xuất kinh doanh; các trọng tâm, trọng điểm để thực hiện cho tháng sau hoặc năm sau và chấn chỉnh kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Chi ủy chủ động đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc để bổ nhiệm các cán bộ quản lý có đủ phẩm chất và chuyên môn, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý để công ty có một nguồn nhân lực đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
 
Chi ủy thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi thành viên trong công ty. Hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm. Chi ủy lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt phê bình và tự phê bình để các đảng viên ngày càng tiến bộ; chống mọi biểu hiện tiêu cực nhất là sự mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng để tạo sự tin tưởng của quần chúng đối với đảng viên và tổ chức đảng. Đảng viên phải gương mẫi về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng và làm công tác vận động tuyên truyền để người lao động an tâm công tác và chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Công ty.
 
Chi ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS động viên cán bộ, công nhân viên phát huy vai trò làm chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao theo phương châm: Năng suất - chất lượng – tiết kiệm và an toàn; tham gia thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO mà công ty đang áp dụng và cải tiến công tác quản lý ngày càng tiến bộ hơn; đẩy mạnh phong trào công trình thanh niên, phát huy sáng kiến – ý tưởng, cải tiến kỹ thuật và tiến kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chăm lo đến quyền lợi chính đáng của người lao động.
 
Chi ủy cũng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân - tương ái, giúp đỡ hổ trợ và thực hiện đào tạo để cùng nhau phát triển, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp hiện đại; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động; chống các biểu hiện tiêu cực trong công ty.
 
Lãnh đạo các thành viên trong công ty thực hiện tốt công tác an toàn và bảo hộ lao động, công tác xã hội; xây dựng lực lượng tự vệ, PCCC, giữ gìn trật tự an toàn trong công ty, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng.
 
Qua sự lãnh đạo của Chi ủy phối hợp cùng công tác quản lý của Ban Giám đốc và sự phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Chi bộ và Công ty đã đạt được kết quả trong nhiều năm liền như sau :
 

- Tiềm năng lao động dồi dào : lực lượng lao động có kỹ thuật, có kỷ luật, có tay nghề vững. Lực lượng quản lý có tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm.

 

- Sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng.

 

- Ổn định được việc làm, thu nhập của người lao động tăng.

 

- Chăm lo tốt quyền lợi người lao động.

 

- Không xảy ra tiêu cực, không đơn thư khiếu tố - khiếu nại.

 

- Công ty và Chi bộ có truyền thống đoàn kết tốt.

 

- Cấp ủy và lãnh đạo công ty được tín nhiệm, tin tưởng.

 

- Các tổ chức đoàn thể đều đạt xuất sắc.

 

- Tất cả các đảng viên đều đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

Kết quả trên cũng là thuận lợi để chi bộ và công ty càng ngày càng phát triển.