Giá trị cốt lõi

1.Định hướng vào khách hàng:

Luôn lắng nghe, trao đổi và xây dựng mối quan hệ tốt nhất với khách hàng, với nhà cung cấp và các đối tác liên quan.

Luôn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh.

Luôn mang đến nhiều giải pháp lựa chọn hữu ích cho khách hàng.

Luôn cư xử với khách hàng theo cách mà khách hàng muốn được cư xử.

2.Kỷ luật và cam kết chất lượng:

Tuân thủ luật pháp và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Cam kết chuyên nghiệp trong mọi ứng xử, luôn đặt các giá trị và nguyên tắc của Công ty lên hàng đầu trong mọi hành động và quyết định.

Cam kết đạt được chất lượng và hiệu quả công việc tốt nhất.

Không ngừng học hỏi, phát triển, cải tiến, yêu thích và tự hào về công việc của mình.

3.Tôn trọng, trung thực và tin cậy:

Tôn trọng khách hàng, lãnh đạo, đồng nghiệp và các đối tác có liên quan.

Trung thực, thẳn thắng, công bằng và trách nhiệm cao nhất.

Đề cao uy tín, năng lực, thành ý và sự tin cậy lẫn nhau.

4.Môi trường làm việc tuyệt vời:

Con người là tài sản quý giá của Công ty, được tạo mọi cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Khuyến khích một môi trường làm việc vui vẻ, cởi mở, chân thành và thẳn thắn.

Phát huy tinh thần làm việc đồng đội, hợp tác tốt để thực hiện những công việc đầy thú vị và thách thức.

Công bằng, ghi nhận và tưởng thưởng thành tích xứng đáng cho mọi thành viên.

5.Định hướng vào kết quả:

Đặt ra những mục tiêu thách thức và cạnh tranh.

Tập trung vào kết quả và hiệu quả đạt được.

Gánh vác trách nhiệm, đối đầu và giải quyết các vấn đề với tinh thần xây dựng nhằm tiến tới thực thi một cách hoàn hảo.