Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ống tiêm đáy bằng BCG

 
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 
 
STT

TIÊU CHUẨN

KÝ HIỆU DUNG SAI

01

  Đường kính thân ống

d1

 

02

  Đường kính eo

d2

 

03

  Đường kính bầu

d3

 

04

  Đường kính cọng

d4

 

05

  Đường kính miệng ngoài

d5

 

06

  Đường kính miệng trong

d6

 

07

  Chiều dày đáy ống

S3

 

08

  Chiều dày thành ống

S1

 

09

  Chiều dày cọng

S2

 

10

  Chiều cao thân ống

h6

 

11

  Chiều cao từ đáy đến eo

h5

 

12

  Chiều cao từ đáy đến bầu

h4

 

13

  Chiều cao đáy đến cọng

h3

 

14

  Chiều cao đáy - điểm dãn

h2

 

15

  Chiều cao toàn phần

h1