Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ống tiêm ĐB eo dãn bầu đôi


 
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

STT

TIÊU CHUẨN

KÝ HIỆU

DUNG SAI

01

   Đường kính thân ống

d1

 

02

   Đường kính eo dưới

d2

 

03

   Đường kính bầu dưới

d3

 

04

   Đường kính cọng

d4

 

05

   Đường kính bầu trên

d5

 

06

   Đường kính eo trên

d6

 

07

   Đường kính miệng ngoài

d7

 

08

   Đường kính miệng trong

d8

 

09

   Chiều dày đáy ống

S3

 

10

   Chiều dày thành ống

S1

 

11

   Chiều dày cọng

S2

 

12

   Chiều cao thân ống

h8

 

13

   Chiều cao đáy - eo dưới

h7

 

14

   Chiều cao đáy - bầu dưới

h6

 

15

   Chiều cao từ đáy - cọng

h5

 

16

   Chiều cao đáy - bầu trên

h4

 

17

   Chiều cao đáy - eo trên

h3

 

18

   Chiều cao đáy - vai trên

h2

 

19

   Chiều cao toàn phần

h1