Liên hệ

Địa chỉ: 84 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, Tp.HCM
ĐT    : (08) 3856 9096 – 3851 6023
Fax  : (08) 3850 1316 – 3851 2595
Email: huphumeglass@hcm.vnn.vn 

Ống tiêm ĐB miệng loa

 
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

STT
TIÊU CHUẨN
KÝ HIỆU
DUNG SAI
01
 Đường kính thân ống
d1
 
02
 Đường kính cổ ống
d2
 
03
 Đường kính cọng
d3
 
04
 Đường kính miệng ngoài
d4
 
05
 Đường kính miệng trong
d5
 
06
 Chiều dày đáy ống
S3
 
07
 Chiều dày thành ống
S1
 
08
 Chiều dày cọng
S2
 
09
 Chiều cao thân ống
h5
 
10
 Chiều cao từ đáy đến cổ
h4
 
11
 Chiều cao đáy đến cọng
h2
 
12
 Chiều cao toàn phần
h1